Lista postępowań

Części 1-25 z 56  pokazuj  pozycji

Kategoria
testkk zakup usługi Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 1200 Materiały budowlane 2020-01-17 2020-01-17 16:00 2020-01-17
DE-WZP.262.37.2019.MJ Usługa przygotowania trzech poradników metodycznych - postępowanie z podziałem na 3 części Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 0601 Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne 2019-12-23 2020-01-15 10:00 --
DE-WZP.262.38.2019.BR usługa doradczo-ekspercka w zakresie przygotowywania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dwóch badań ewaluacyjnych oraz w zakresie świadczenia usług doradczo-eksperckich na etapie realizacji powyższych bad Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2019-12-20 2020-01-10 11:00 --
DE-WZP.262.35.2019.BR Zorganizowanie i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń pt. „Sprawna komunikacja w funduszach unijnych” Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 0605 Szkolenia 2019-12-14 2019-12-23 10:00 --
DE-WZP.262.36.2019.BR dostawa prasy papierowej w roku 2020 Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 0601 Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne 2019-12-13 2019-12-18 12:00 2019-12-20
DE-WZP.261.18.2019.MJ Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 1002 Usługi marketingowe i PR 2019-12-11 2020-01-20 09:00 --
DE-WZP.262.32.2019.JJ Usługa codziennego monitoringu mediów w roku 2020 w postaci przeglądów materiałów prasowych, materiałów internetowych oraz materiałów RTV. Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 1002 Usługi marketingowe i PR 2019-12-05 2019-12-11 11:00 --
DE-WZP.262.34.2019.JC Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 2600 Świadczenia na rzecz pracowników 2019-12-03 2019-12-06 12:00 2019-12-11
DE-WZP.262.31.2019.BR Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 2603 Prezenty i upominki 2019-11-25 2019-11-29 11:00 2019-12-03
DE-WZP.262.30.2019.BR świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3201 Usługi kurierskie i pocztowe 2019-11-22 2019-12-04 11:00 2019-12-05
DE-WZP.262.29.2019.JJ Usługi konserwacji urządzeń dźwigowych Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 1113 Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych 2019-11-14 2019-11-20 11:00 --
DE-WZP.262.28.2019.JJ Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3106 Tłumaczenia 2019-10-30 2019-11-07 11:00 --
DE-WZP.262.27.2019.MJ Dostawa kalendarzy książkowych na 2020 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2019-10-16 2019-10-21 14:00 --
DE-WZP.262.26.2019.JJ Usługa administrowania i konserwacji telefonii stacjonarnej Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-10-03 2019-10-11 11:00 --
DE-WZP.262.24.2019.JC Dostawa, podłączenie i konfiguracja przełącznika FibreChannel 16/32Gbps Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-20 2019-09-27 10:00 2019-10-03
DE-WZP.262.25.2019.JJ Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z instalacją systemu antyspamowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-20 2019-09-30 11:00 --
DE-WZP.262.23.2019.JJ Usługa druku publikacji książkowej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” wraz z dostawą do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3109 Usługi poligraficzne 2019-09-20 2019-09-26 12:00 --
DE-WZP.262.22.2019.JC Świadczenie usług konserwacyjnych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie prac elektrycznych, sanitarnych oraz budowlanych Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3108 Usługi eksploatacji 2019-09-06 2019-09-12 12:00 2019-09-13
DE-WZP.262.21.2019.BR Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie Raportu dot. możliwości stosowania ECVET i ECTS na rzecz ram kwalifikacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3109 Usługi poligraficzne 2019-08-22 2019-08-26 14:00 2019-08-29
DE-WZP.262.20.2019.BR Wykonanie animacji filmowych dotyczących ram kwalifikacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 1002 Usługi marketingowe i PR 2019-07-29 2019-08-05 10:00 2019-08-12
DE-WZP.262.18.2019.JJ Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3105 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2019-07-22 2019-07-26 11:00 2019-08-27
DE-WZP.262.19.2019.JC Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 1111 Urządzenia chłodzące i grzewcze 2019-07-09 2019-07-19 12:00 2019-07-25
DE-WZP.262.17.2019.MG Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 1605 Usługi medyczne 2019-06-11 2019-06-17 10:00 2019-06-26
DE-WZP.262.16.2019.JJ Usługa szkoleniowa w zakresie kontroli w administracji rządowej – Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych na realizację zlecanych zadań publicznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi 3107 Usługi doradcze 2019-06-03 2019-06-11 11:00 2019-09-04
DE-WZP.262.15.2019 Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk (z podziałem na dwie części) Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy 1802 Opakowania dekoracyjne 2019-05-21 2019-05-29 12:00 2019-08-02

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa