Zakończone postępowania

Części 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

postepowanie testowe nr 6 nr 6 Publiczny cz 2 2018-09-10 12:30 2018-10-08 13:01 Utrzymanie zieleni
postepowanie testowe nr 6 nr 6 Publiczny nr 6 2018-09-10 12:30 2018-10-08 13:01 Utrzymanie zieleni
DE-WZP.262.44.2018.BR Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Wyłączone z PZP Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 2018-11-22 10:00 2018-12-06 10:35 Usługi kurierskie i pocztowe
DE-WZP.262.50.2018.JJ Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników. Wyłączone z PZP Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników. 2018-12-06 10:00 2019-05-21 16:22 Słodycze i przekąski
DE-WZP.262.53.2018.BR Zakup tablic interaktywnych Wyłączone z PZP Zakup tablic interaktywnych 2019-01-14 10:00 2019-02-18 12:07 Materiały i sprzęt edukacyjny
DE-WZP.262.2.2019.JJ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN. Wyłączone z PZP Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN. 2019-01-25 10:00 2019-02-18 14:03 Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
DE-WZP.262.3.2019.JJ Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze od strony zachodniej w budynku MEN Wyłączone z PZP Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze od strony zachodniej w budynku MEN 2019-01-31 10:00 2019-02-18 15:20 Usługi projektowe
DE-WZP.262.1.2019.BR usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej Wyłączone z PZP usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej 2019-01-18 10:00 2019-02-18 16:23 Przygotowanie dokumentacji technicznej
DE-WZP.262.4.2019.KK sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Wyłączone z PZP sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2019-02-26 10:00 2019-03-05 10:48 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
DE-WZP.262.5.2019.MG Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny i basenu Wyłączone z PZP Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny i basenu 2019-03-12 10:00 2019-03-19 15:38 Utrzymanie zieleni
DE-WZP.262.6.2019.KK Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Wyłączone z PZP Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej 2019-03-27 10:00 2019-03-28 16:34 Artykułu papiernicze
DE-WZP.262.7.2019.KK Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Wyłączone z PZP Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej 2019-03-29 10:00 2019-04-04 13:17 Artykuły piśmiennicze
DE-WZP.262.9.2019.MG Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny i basenu Wyłączone z PZP Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny i basenu 2019-04-01 10:00 2019-04-08 15:55 Utrzymanie zieleni
DE-WZP.262.8.2019.KK wykonanie usługi doradczej dla Instytucji Pośredniczącej MEN z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Wyłączone z PZP wykonanie usługi doradczej dla Instytucji Pośredniczącej MEN z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 2019-04-03 13:00 2019-04-10 12:48 Usługi doradcze
DE-WZP.262.10.2019.KK Wykonanie usługi wsparcia techniczno-organizacyjnego na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej Wyłączone z PZP Wykonanie usługi wsparcia techniczno-organizacyjnego na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej 2019-04-10 12:00 2019-04-15 12:52 Usługi doradcze
DE-WZP.262.11.2019.BR Usługa świadczenia konserwacji systemów bezpieczeństwa MEN. Wyłączone z PZP Usługa świadczenia konserwacji systemów bezpieczeństwa MEN. 2019-05-06 12:00 2019-06-21 13:40 Ochrona
DE-WZP.262.48.2018.JJ Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników. Wyłączone z PZP Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników. 2018-11-26 10:00 2019-05-21 16:21 Słodycze i przekąski
DE-WZP.262.52.2018.JJ Usługa codziennego monitoringu mediów w roku 2019 w postaci codziennych przeglądów materiałów prasowych, materiałów internetowych oraz materiałów RTV. Wyłączone z PZP Usługa codziennego monitoringu mediów w roku 2019 w postaci codziennych przeglądów materiałów prasowych, materiałów internetowych oraz materiałów RTV. 2018-12-19 13:00 2019-05-21 16:26 Usługi marketingowe i PR
DE-WZP.262.54.2018.JJ Usługa opracowania ram funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w latach 2019-2023 Wyłączone z PZP Usługa opracowania ram funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w latach 2019-2023 2019-01-04 11:01 2019-05-21 16:29 Usługi doradcze
DE-WZP.262.12.2019.MG Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (cross-media) dot. obszarów kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem środków Funduszy Europejskich Wyłączone z PZP Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (cross-media) dot. obszarów kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem środków Funduszy Europejskich 2019-05-09 10:00 2019-05-27 11:09 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
DE-WZP.262.15.2019 Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk (z podziałem na dwie części) Wyłączone z PZP część 1 - Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej w ilości 5000 sztuk. 2019-05-29 12:00 2019-08-02 13:57 Opakowania dekoracyjne
DE-WZP.262.15.2019 Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk (z podziałem na dwie części) Wyłączone z PZP Część 2 - wykonanie i dostawa pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk. 2019-05-29 12:00 2019-08-02 13:57 Opakowania dekoracyjne
DE-WZP.262.51.2018.BR Zakup i dostawa licencji oprogramowania systemu audytowania środowiska Active Directory, Exchange, File Server i Print Server wraz z rocznym wsparciem technicznym Wyłączone z PZP Zakup i dostawa licencji oprogramowania systemu audytowania środowiska Active Directory, Exchange, File Server i Print Server wraz z rocznym wsparciem technicznym 2018-12-19 10:00 2019-06-21 13:45 Licencje i oprogamowanie
DE-WZP.262.49.2018.BR Zakup i dostawę urządzeń wchodzących w skład systemu do nagłośnienia Wyłączone z PZP Zakup i dostawę urządzeń wchodzących w skład systemu do nagłośnienia 2018-11-30 09:00 2019-06-21 13:49 Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis
DE-WZP.262.47.2018.BR Druk i dostawa ulotek Wyłączone z PZP Druk i dostawa ulotek 2018-11-20 15:00 2019-06-21 13:53 Materiały i gadżety reklamowe

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa